Set Home|Add to FavoritesENCN

Contact Us

Contact us

Your location:Home--Contact Us

Headquarters in China


Address: 5/F, Block 5, Huli Industrial Park, Meixi Road, Tongan District, Xiamen, Fujian, China

Tel: +86 0592 711 6336

Fax: +86 0592 711 6338

Email: enquiry@xmwofan.com

Website: www.xmwofan.com


Hong Kong Office


Address: Room 1903, 19/F, OfficePlus@Sheung Wan, 93-103 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

Tel: +852 2810 0846

Fax: +852 3709 6838